Wat is nieuwe voeding

Onder nieuwe voeding kan worden verstaan: voeding die op dit moment nog niet op de Europese markt is, of voeding die wel op de markt is maar waaraan een nieuwe toepassing kan worden toegekend, zoals bevorderend voor de gezondheid (bvb superfoods) of voor medicinaal gebruik.

Nieuwe voeding bestaat uit drie categorieën:

  • Food supplementen / neutraceuticals
  • Herbal medicinal producten
  • Novel Foods

Voor deze categorieen zijn verschillende regulatoire eisen van toepassing. Onder welke categorie uw product valt hangt af van de eigenschappen van uw product, de beschikbare wetenschappelijke kennis over uw product, de eventuele duur van het gebruik buiten Europa, en welke (gezondheids)claims u wilt maken over uw product.Bovendien kunnen Herbal medicinal products verder onderverdeeld worden in drie soorten:

  • Full application
  • Well-established use
  • Traditional use


Bent u benieuwd of uw product onder de novel foods en/of traditionele levelsmiddelen valt? Doe dan de novel foods test!